Att acceptera sina känslor

Känslor kan vara hjälpsamma och vägledande för oss i egna värderingar samt i samspelet med andra människor och vår omgivning. När vi är lyhörda för och intresserar oss för vad vi känner det vill säga. Känslor är dock även till för att skydda oss och för att hjälpa oss att överleva i naturen och iFortsätt läsa ”Att acceptera sina känslor”

Att möta upp sina känslor

Som jag nämnde i förra inlägget om känslor så kan vi inte välja vilka känslor vi vill ha. Vi kan medvetet eller omedvetet försöka undvika eller ignorera vad vi känner, men risken finns då att de egentliga känslorna misstolkas för någonting annat än vad de är. Man säger att det finns primära och sekundära känslor.Fortsätt läsa ”Att möta upp sina känslor”