Att möta upp sina känslor

Som jag nämnde i förra inlägget om känslor så kan vi inte välja vilka känslor vi vill ha. Vi kan medvetet eller omedvetet försöka undvika eller ignorera vad vi känner, men risken finns då att de egentliga känslorna misstolkas för någonting annat än vad de är. Man säger att det finns primära och sekundära känslor.Fortsätt läsa ”Att möta upp sina känslor”

Att hantera ”coronaoron”

Lite i samma spår som mitt förra inlägg (Levnadsvanor & Covid-19) ville jag skriva vidare om mina tankar hur vi bäst kan ta hand om oss själva under rådande coronatider. Pandemin är så utbredd och för tillfället så oundvikligt självklar för oss alla. Den präglar samhället på många olika sätt, ibland med kraft, ibland merFortsätt läsa ”Att hantera ”coronaoron””

Träningsmotivation: Tips – Syftet

De flesta idag vet nog att fysisk träning kan leda till en mängd positiva hälsoeffekter. Få har nog undgått de senaste årens uppmärksamhet som fysisk träning givits i media och sociala medier. I mitt tycke är det här till största del väldigt bra, eftersom fler och fler människor har fått upp ögonen för fysisk träningFortsätt läsa ”Träningsmotivation: Tips – Syftet”

Levnadsvanor & covid-19

Vi lever alla för tillfället i en märklig tid, en tid präglad av isolering, död och hälsoångest. En gemensamt delad oro för att vi själva eller anhöriga ska råka illa ut av coronaviruset. Vi kan inte riktigt leva som vi brukar och behöver tänka efter en extra gång inför varje aktivitet eller vardagssyssla. Idag finnsFortsätt läsa ”Levnadsvanor & covid-19”

Grundläggande om känslor

Jag har de senaste året lärt och intresserat mig mer för känslor och hur vi hanterar dom. Det är ett spännande ämne som jag, lite naivt kan tyckas, inte i närheten tidigare har förstått betydelsen och omfattningen av. Från erfarenheten av dagliga samtal med olika personer har det blivit tydligt för mig hur svårt viFortsätt läsa ”Grundläggande om känslor”

En ny början

Med cirka två veckor kvar till jag börjar på mitt nya jobb startar jag också igång den här bloggen. Jag har skrivit på olika bloggar mer eller mindre (oftast mindre) regelbundet under flera års tid, men jag tänker att den här bloggen på något sätt kanske kan knyta ihop säcken. På något sätt samla ihopFortsätt läsa ”En ny början”